HEM | MÅLSÄTTNING | OM OSS | KONTAKT
 

Helhetslösning
Vi på Mdatagruppen har en helhetslösning att erbjuda er som företag. Först inventerar vi er befintliga utrustning. Vi hjälper er därefter att hitta rätt i teknikdjungeln. När vi har tagit fram den hårdvara och mjukvara som passar era behov bäst, installerar vi den på plats hos er. Därefter ser vi till att ni får den utbildning och support som behövs för att arbetsflödet ska fungera effektivt – och långsiktigt.

Kvalité som lönar sig
På Mdatagruppen har vi bara produkter av hög kvalité att erbjuda. Vi har funnit att det är bättre för alla parter. Kvalité lönar sig, och sparar åtskilligt med värdefull tid som annars skulle förspillas på tråkig service. Detta gäller inte minst hårdvarorna, men också operativsystem och programvaror. Vi har även sedan länge ett nära och välfungerande samarbete med bl.a. Svensk FastighetsData.

Dokumentation
Vi arbetar alltid långsiktigt. Det innebär bland annat att vi är mycket noga med märkning och dokumentation. Vi samlar all information om hårdvaror, programlicenser och uppdateringar på ett ställe, för att underlätta allt löpande arbete med utrustningen. Vi kallar detta Datapärmen, en lika enkel som genial lösning. Mdatagruppen sköter även alla registreringar av garantier och licenser åt er. Släpp allt det där. Vi tar hand om det!

Goda värderingar
Inom Mdatagruppen har vi satt upp ett antal etiska regler för vårt sätt att arbeta. Det innebär att du som kund kan känna dig helt trygg med oss. Vi står för ärlighet, saklighet, sekretess, punktlighet och noggrannhet. Vi tar ansvar för att vårt arbete blir väl genomfört och gynnar er som företag på bästa sätt. Värderingarna hos Mdatagruppen är ett omistligt led i vår betoning av kvalité.


Strandgatan 28 | 531 30 Lidköping
Tel/Fax: 0510 - 628 25 | Mobil: 0706 66 22 25 | www.mdg.se | info@mdg.se